Ψυχολογία και Θρησκεία
   Ψυχολογία και Θρησκεία
Νικήτας Καυκιός
 
 

 

Μεταφραστικές δοκιμές

Jalah al-Din Rumi (1207-1273, Afghanistan )

Η αγάπη είναι η φλόγα που
όταν ανάψει καίει τα πάντα
και μόνο ο Θεός απομένει
.

Ανοικτό μυστικό

Ο Σούφι ανοίγει τα χέρια του στο σύμπαν
και προσφέρει ελεύθερα την κάθε στιγμή.
Σε αντίθεση με αυτόν που ικετεύει στο δρόμο χρήματα για να ζήσει,
ο μοναχός (Δερβίσης) ικετεύει για να σου δώσει τη ζωή του. (Τετράστιχο 689)

Αργοπορημένος, στη βάρκα του εαυτού μου,
πουθενά κάποιο φως ή κάποια γη, πυκνή συννεφιά.
Προσπαθώ να παραμείνω στην επιφάνεια,
αλλά είμαι ήδη κάτω και ζω μέσα στον ωκεανό. ( Τετράστιχο 12)

Νομίζεις ότι ξέρω τι κάνω;
ότι έστω και για μια ανάσα ή για μισή ανάσα ανήκω στον εαυτό μου;
Τόσο όσο και μια πένα ξέρει τι γράφει,
ή μια μπάλα μπορεί να μαντέψει που θα πάει μετά. ( Τετράστιχο 1359)

Είμαστε ο καθρέπτης όπως και το πρόσωπο πάνω του.
Τούτη τη στιγμή γευόμαστε τη γεύση της αιωνιότητας.
Είμαστε ο πόνος και αυτό που θεραπεύει τον πόνο.
Είμαστε το γλυκό, παγωμένο νερό και η στάμνα που τρέχει. ( Τετράστιχο 1652)

 

 

John Donne (1572-1631) Holy Sonnets, Ascension

If poisonous minerals, and if that tree
Whose fruit threw death on else immortal us,
If lecherous goats, if serpents envious
Cannot be damn'd, alas, why should I be?
Why should intent or reason, born in me,
Make sins, else equal, in me more heinous?
And mercy being easy, and glorious
To God, in his stern wrath why threatens he?
But who am I, that dare dispute with thee,
O God; Oh, of thine only worthy blood
And my tears, make a heavenly Lethean flood,
And drown in it my sins' black memory.
That thou remember them, some claim as debt;
I think it mercy, if thou wilt forget.


Αν τα δηλητηριώδη ορυκτά, και αν το δέντρο αυτό
Που οι καρποί του σκορπούν θάνατο σε μας αλλιώς τους αθανάτους,
Αν έκφυλοι τράγοι, αν όφεις πονηροί
Δεν μπορούν να καταδικαστούν, αλίμονο, γιατί εγώ;
Γιατί πρέπει η προαίρεση και η λογική, που μέσα μου σαρκώθηκαν,
Τις αμαρτίες μου, ίσες κατά τα άλλα, να κάνουν πιο ειδεχθείς;
Και αφού το έλεος είναι εύκολο για το Θεό και δόξα
μεσ τον βλοσυρό θυμό Του γιατί απειλεί;
Αλλά ποιος είμαι εγώ που τολμώ μαζί Σου να λογομαχήσω,
Ω Θεέ; Ω, από το δικό Σου μοναδικά πολύτιμο αίμα
Και τα δάκρυά μου, φτιάξε μια ουράνια της λήθης πλημμύρα,
Και πνίξε μέσα της των αμαρτιών μου τη μαύρη μνήμη.
Να τις θυμάσαι, χρέος κάποιοι θεωρούν,
εγώ πιστεύω είναι έλεος, αν θα ξεχάσεις.

 


 

THOMAS MERTON' "Song for Nobody"

"Τραγούδι για Κανένα"

Αγάπη
είναι η επιφάνεια (*) του Θεού
στη φτώχεια μας.


A yellow flower
(Light and spirit)
Sings by itself
For nobody.

A golden spirit
(Light and emptiness)
Sings without a word
By itself.

Let no one touch this gentle sun
In whose dark eyes
Someone is awake.

(No light, no gold, no name, no color
And no thought;
O, wide awake!)

A golden heaven
Sings by itself
A song to nobody.

Ένα κίτρινο λουλούδι
(Φως και πνεύμα)
Τραγουδά από μόνο του
Για κανένα.

Ένα ολόχρυσο πνεύμα
(Φως και κενότητα)
Τραγουδά χωρίς μια λέξη
Από μόνο του.

Κανείς να μην αγγίξει αυτό τον ευγενή ήλιο
Στα μαύρα μάτια του οποίου
Κάποιος αγρυπνά.

(Κανένα φως, κανένας χρυσός, κανένα όνομα, κανένα χρώμα
Και καμιά σκέψη.
Ω, ξύπνημα διάπλατο!)

Ένας ολόχρυσος ουρανός
Τραγουδά από μόνος του
Ένα τραγούδι για κανένα. 

Meister Eckhart
1260-1328

As the soul becomes more pure and and poor, and possesses less of created things, and is emptied of all things that are not God, it receives God more purely, and is more completely in Him; and it truly becomes one with God, and it looks into God and God into it, face to face as it were; two images transformed into one.

Καθώς η ψυχή γίνεται πιο αγνή και αφτιασίδωτη και φτωχή, και κατέχει όλο και λιγότερα πράγματα δημιουργημένα, και αδειάζει από όλα αυτά που δεν είναι Θεός, λαμβάνει το Θεό πιο αγνά και είναι πιο ολοκληρωμένα μέσα Του, και στ΄αλήθεια γίνεται ένα με τον Θεό, και κοιτάζει μέσα στο Θεό και ο Θεός κοιτάζει μέσα της, πρόσωπο με πρόσωπο όπως ήταν, δυο εικόνες μεταμορφωμένες σε μια.

 

 

Σημ. * epiphany=φανέρωση

Απόψεις - Κριτικές - Παρατηρήσεις
Στείλτε email