Πίνακας εννοιολογικών συσχετισμών

 

 

Ψυχολογία

Θεολογία

 

 

Ψυχική υγεία- Ισορροπία

Αγιασμός-Θέωση

Αυτοπραγμάτωση

Απάρνηση εαυτού

Επαφή με τις συγκινήσεις

Επαφή με το Θεό

Αυτοεκτίμηση-Αυτοπεποίθηση

Ταπείνωση

Αυτογνωσία

Θεογνωσία

Ικανοποίηση-Ηδονή-Επιτυχία

Νόημα-Πνευματική χαρά

Προσωπικές επιλογές

Υπακοή

Αποδοχή και ενδυνάμωση του εαυτού

Απάρνηση του εαυτού (αμαρτωλής φύσης)

Μέσα μου κρύβονται όλες οι απαραίτητες δυνάμεις για να τα καταφέρω

Τα καταφέρνω με τη βοήθεια του Θεού

Στρατηγικές ικανοποίησης αναγκών

Απελευθέρωση από τη ρίζα της οδύνης (Εγωισμός)

Ανακούφιση από τα συμπτώματα των νευρώσεων

Μετάνοια.

Ριζική αναμόρφωση της εσωτερικής πραγματικότητας

Συνειδητοποίηση υποσυνείδητων διεργασιών

Συνειδητό και υποσυνείδητο κάτω από το φως της Χάριτος του Θεού

Απαλλαγή από την ένταση των αρνητικών σκέψεων και αισθημάτων

Απαλλαγή από την αρνητική δύναμη της αμαρτίας

Προσωπική επιλογή αξιών και στόχων

Αξίες και στόχοι της εκκλησίας

Ανοχή αντιξοοτήτων

Υπομονή

Ανάληψη κινδύνου-Τόλμη

Παρρησία

Συνοχή του εγώ-Συγκρότηση

Νέκρωση του εγώ

Προσαρμογή στην κοινωνική πραγματικότητα

Εφαρμογή του Θείου θελήματος

Απελευθέρωση από συγκρούσεις

Απελευθέρωση από τα πάθη

Βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων

Αγάπη-Προσφορά-Διακονία

Εναρμόνιση ψυχικών δυνάμεων

(Προεγώ-Εγώ-Υπερεγώ)

Αναγέννηση εν Χριστώ Ιησού

Διεκδίκηση Δικαιωμάτων

Υπομονή εν Χριστώ

Το κέντρο ο εαυτός μου

Το κέντρο ο Χριστός

Έκφραση του θυμού

Συγχώρηση

Απελευθέρωση

Υπευθυνότητα

Ψυχοθεραπεία

Εξομολόγηση

Αντικειμενική σκέψη

Υπερβατική σκέψη

Επιστημονική έρευνα

Αγία Γραφή - Ιερά Παράδοση

 

Αρχική Σελίδα                                                                  του Νικήτα Καυκιού