Φιλοξενία   Κειμένων  
  

 

 

Γιώργος Κουρμούλης

 

Π ο ι ή μ α τ α

 

/'… κι όλο κινύρομαι ορυγώ
θρηνώ, οδύρομαι
τίποτε ‘σεις
τι ποτέ ‘μεις
μόνο να εγώ ολοφύρομαι …/

 

-------

 

/' Ατέλευτος ατέρμονας ο δρόμος
τα τάστα ακούραστα
κι εγώ με χέρια αστάματα
σε μι να δρέπω πόνο

Σ' άδειες χορδές
κρεμές τραχνές

Π' απόμειναν πια μόνο
να με κραδαίνω ακούραστα
να μ' ανασαίνω ακάματα
Ατέλευτος ο δρόμος … ‘/

-------

 

/'Ρυγμός
εγένη μου ο ρυθμός
επιθανάτιος ρόγχος
κι η υλακή
πια φυλακή
της Τέχνεως και κόγχος.

Υετός
εγένη ο κοπετός
ιδρώς ψυχρύς και στόγχος
πού πια ζωή
πού πια τριγμός
πού πια ανοιγή
και που ριγμός …'/

-----

 

Σκέψματα χαραγμένα ‘πα στο μέτωπο
μ' αίσθησες κουρασμένες, αφησμένες
νιώσεις που πια μου αδειές στο νου το χέρστοπο
Συνεχίστε πνογές μου περασμένες.

 

Συνέχιστε κι ας μόνο σκυθρωπό
πια μ' απαντούν οι μέρες
άλλιο – στο εκεί που αποτοπώ –

Συνέχισε στις ξέρες …'/

----------

 

/'... και να έχων διατρέξει
χιλιάπειρες φορές
όλες δρομές
της νόησης και νιώσης ... '/


---------------

 

Επικοινωνία με τον Γιώργο Κουρμούλη: τηλ: 6977422130

 
Κείμενα φίλων και επισκεπτών
Αρχική Σελίδα